ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ.2550

         งานสำรวจ ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก ของกรมทางหลวงชนบท

         โครงการสำรวจความเป็นไปได้และกำหนดแนวเส้นทาง มูลค่าการลงทุนเบื้องต้นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ"เส้นทางรถไฟเชื่อม จ.ตาก - อ.แม่สอด" ของจังหวัดตาก

        งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร สาย ชุมพร – กระบุรี ของกรมทางหลวง

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.


ฃ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }