ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ.2551

                   งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ ถนนสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics ถนนสายแยก ทล. 212-  ท่าแพขนานยนต์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ของกรมทางหลวงชนบท

               โครงการศึกษาแนวทางการผันน้ำจากลำน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล  ไปช่วยเหลือพื้นที่                            ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดตาก ของ  จังหวัดตาก

                โครงการสำรวจและออกแบบถนนคู่ขนาน ถนนมิตรภาพ ต่อจากของเดิมถึงแยกธนะรัชต์ อำเภอ            ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของเทศบาลเมืองปากช่อง

                โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ             ถนน  มิตรภาพ บริเวณแยกทางเข้าหนองกะจะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของเทศบาลเมือง             ปากช่อง

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.


ฃ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }