INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

ผลงานปี พ.ศ.2555

          งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

             โครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยา เหนือ ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต้ และถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

              งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วันกลุ่มที่ 6

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.