ผลงานของเรา

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

 • p (1).png
 • p (2).jpg
 • p (2).png
 • p (3).jpg
 • p (3).png
 • p (4).jpg
 • p (4).png
 • p (5).jpg
 • p (5).png
 • p (6).png
 • p (7).jpg
 • p (7).png
 • p (8).jpg
 • p (8).png
 • p (9).jpg
 • p (9).png
 • p (10).jpg
 • p (10).png
 • p (11).jpg
 • p (11).png

ผลงานปี พ.ศ.2555

          งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

             โครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยา เหนือ ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต้ และถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

              งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วันกลุ่มที่ 6

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.