ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ.2555

          งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

             โครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยา เหนือ ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต้ และถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

              งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วันกลุ่มที่ 6

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.